ZAKRES USŁUG

ZAKRES USŁUG

SPRAWY CYWILNE

Adwokat Michał Dmochowski | Zakres usług | Sprawy cywilne > Nabycie prawd do spadku i dział spadku

Nabycie praw do spadku oraz dział spadku

Po śmierci osoby najbliższej zachodzi potrzeba uregulowania spraw majątkowych. W pierwszej kolejności należy uzyskać stwierdzenie nabycia praw do spadku. Postępowanie to można przeprowadzić w sądzie lub przed notariuszem. Następnie należy przeprowadzić postępowanie o dział spadku. Jest to kluczowy etap postępowania spadkowego, albowiem właśnie to tu zapada decyzja w jaki sposób będzie podzielony spadek. W tym postępowaniu można również rozliczyć długi spadkowe, nakłady, wydatki.

Spadkobranie niejednokrotnie jest tak zawiłe, że warto skorzystać z pomocy adwokata, który przenalizuje problem oraz wskaże najlepsze rozwiązanie.

ZACHOWEK

Spadkodawca rozdysponował swoim majątkiem w drodze darowizny lub pominął Cię w testamencie? Możesz być uprawniony do domagania się zachowku. O tym, czy przysługuje Ci zachowek i w jakiej wysokości dowiesz się, zasięgając konsultacji u adwokata. Sprawy o zachowek niejednokrotnie są bardzo złożone, gdyż trzeba ustalić skład i wartość schedy spadkowej.

W takiej sytuacji nieodzowna będzie pomoc adwokata.

Adwokat Michał Dmochowski | Zakres usług | Sprawy cywilne > Zachowek
Adwokat Michał Dmochowski | Zakres usług | Sprawy cywilne > Zachowek

ZACHOWEK

Spadkodawca rozdysponował swoim majątkiem w drodze darowizny lub pominął Cię w testamencie? Możesz być uprawniony do domagania się zachowku. O tym, czy przysługuje Ci zachowek i w jakiej wysokości dowiesz się, zasięgając konsultacji u adwokata. Sprawy o zachowek niejednokrotnie są bardzo złożone, gdyż trzeba ustalić skład i wartość schedy spadkowej.

W takiej sytuacji nieodzowna będzie pomoc adwokata.

Adwokat Michał Dmochowski | Zakres usług | Sprawy cywilne > Zasiedzenie

ZASIEDZENIE

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności. Najczęściej przedmiotem zasiedzenia są nieruchomości. W sytuacji, gdy do nieruchomości, z której korzystamy nie mamy tytułu prawnego, warto zastanowić się, czy spełnione są przesłanki do stwierdzenia zasiedzenia. Postępowanie o zasiedzenie może przeprowadzić wyłącznie sąd.

Jeżeli chcesz uregulować status prawny nieruchomości, którą posiadasz, warto skorzystać z pomocy adwokata. Oceni on, czy są spełnione przesłanki zasiedzenia oraz wskaże jakimi środkami dowodowymi należy je wykazać.

Zadośćuczynienie i odszkodowanie

W wyniku różnych zdarzeń losowych może nam przysługiwać roszczenie o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Zadośćuczynienie rekompensuje szkodę niemajątkową zaś odszkodowanie szkodę majątkową. Roszczenia te bardzo często występują obok siebie, jednak warto wiedzieć czym się one różnią. Można ich dochodzić od bezpośredniego sprawcy, ale również od ubezpieczyciela. W tego rodzaju sprawach, już na etapie likwidacji szkody, warto wiedzieć jakie przysługują roszczenia i w jaki sposób wykazać ich zasadność.

Idealnym rozwiązaniem będzie powierzenie tej kwestii adwokatowi. Podejmie on odpowiednie kroki, aby wszystkie możliwe roszczenia zostały zaspokojone.

Adwokat Michał Dmochowski | Zakres usług | Sprawy cywilne > Zadośćuczynienie i odszkodowanie
Adwokat Michał Dmochowski | Zakres usług | Sprawy cywilne > Zadośćuczynienie i odszkodowanie

Zadośćuczynienie i odszkodowanie

W wyniku różnych zdarzeń losowych może nam przysługiwać roszczenie o zadośćuczynienie lub odszkodowanie. Zadośćuczynienie rekompensuje szkodę niemajątkową zaś odszkodowanie szkodę majątkową. Roszczenia te bardzo często występują obok siebie, jednak warto wiedzieć czym się one różnią. Można ich dochodzić od bezpośredniego sprawcy, ale również od ubezpieczyciela. W tego rodzaju sprawach, już na etapie likwidacji szkody, warto wiedzieć jakie przysługują roszczenia i w jaki sposób wykazać ich zasadność.

Idealnym rozwiązaniem będzie powierzenie tej kwestii adwokatowi. Podejmie on odpowiednie kroki, aby wszystkie możliwe roszczenia zostały zaspokojone.

Sprawy rodzinne