ZAKRES USŁUG

ZAKRES USŁUG

SPRAWY RODZINNE

Adwokat Michał Dmochowski | Zakres usług | Sprawy rodzinne > Rozwód

Rozwód

Brak komunikacji, „proza życia” oraz odmienne wizje przyszłości to tylko kilka powodów rozpadu małżeństw. Nie ulega wątpliwości, że przechodzenie przez rozwód to niezwykle trudny i stresujący proces, zwłaszcza, kiedy małżonkowie są jednocześnie rodzicami. W sprawie o rozwód sąd nie tylko rozwiązuje związek małżeński, ale również orzeka o przyszłości małoletnich dzieci (alimenty, władza rodzicielska, miejsce pobytu dziecka, kontakty z dzieckiem).

W tej niewątpliwie niekomfortowej sytuacji pomocne jest wsparcie eksperta – adwokata, który nie tylko będzie służył swoją wiedzą na temat formalności, ale także wyjaśni i przeprowadzi krok po kroku przez ten proces.

ALIMENTY

Ustalanie alimentów jest niezbędne do zapewnienia środków utrzymania. Najczęściej alimenty są dochodzone na rzecz dzieci niezdolnych do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb. Można się ich również domagać od byłego małżonka. Niezależnie od tego, kto ma je pobierać, bardzo ważne jest, aby alimenty były ustalone przez sąd jak najszybciej, w kwocie odpowiadającej usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego.

W postępowaniu sądowym warto zadbać o to, aby już w pozwie o alimenty złożyć wniosek o ich zabezpieczenie. Wtedy jest duża szansa, że co najmniej część żądanych świadczeń będzie wypłacana już w kilka tygodni po złożeniu pozwu. W sprawie alimentacyjnej warto skorzystać ze wsparcia adwokata, który wskaże w jaki sposób dochodzić alimentów oraz według jakich kryteriów jest ustalana ich wysokość.

Adwokat Michał Dmochowski | Zakres usług | Sprawy rodzinne > Alimenty
Adwokat Michał Dmochowski | Zakres usług | Sprawy rodzinne > Alimenty

ALIMENTY

Ustalanie alimentów jest niezbędne do zapewnienia środków utrzymania. Najczęściej alimenty są dochodzone na rzecz dzieci niezdolnych do samodzielnego zaspokajania swoich potrzeb. Można się ich również domagać od byłego małżonka. Niezależnie od tego, kto ma je pobierać, bardzo ważne jest, aby alimenty były ustalone przez sąd jak najszybciej, w kwocie odpowiadającej usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego.

W postępowaniu sądowym warto zadbać o to, aby już w pozwie o alimenty złożyć wniosek o ich zabezpieczenie. Wtedy jest duża szansa, że co najmniej część żądanych świadczeń będzie wypłacana już w kilka tygodni po złożeniu pozwu. W sprawie alimentacyjnej warto skorzystać ze wsparcia adwokata, który wskaże w jaki sposób dochodzić alimentów oraz według jakich kryteriów jest ustalana ich wysokość.

Adwokat Michał Dmochowski | Zakres usług | Sprawy rodzinne > Władza rodzicielska

Władza rodzicielska i kontakty z małoletnim dzieckiem

Wychowywanie dziecka przez rodziców, którzy pozostają w rozłączeniu, często napotyka na różne przeszkody. Zdarzają się sytuacje, że rodzice nie mogą dojść do porozumienia w sprawie sposobu wychowania dziecka. Dobro małoletniego dziecka może na tym ucierpieć. Wówczas konieczna jest ingerencja sądu rodzinnego. Sąd na wniosek jednego z rodziców może ustalić także kontakty z małoletnim dzieckiem.

Jeżeli masz wątpliwości czy należy wystąpić do sądu rodzinnego ze sprawą o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub ustalenie kontaktów, warto skonsultować się z adwokatem.

Podział majątku wspólnego

Kwestia podziału majątku dorobkowego małżonków jest kolejnym etapem sporów sądowych przy okazji rozwodu. W sprawach o podział majątku przedmiotem sporu jest nie tylko skład i wartość majątku dorobkowego, ale również bardzo często nakłady dokonane z majątku osobistego na majątek wspólny, wydatki poniesione przez jednego z małżonków na majątek wspólny i wiele innych ważnych kwestii. W postępowaniu o podział majątku sąd rozstrzyga, w jaki sposób podzielić składniki majątku wspólnego oraz w jakim czasie ma nastąpić ewentualna spłata.

Tego rodzaju sprawy wymagają niejednokrotnie wiedzy z innych gałęzi prawa. Dlatego, aby cały ten proces przebiegł sprawnie i zakończył się bez zbędnych kosztów, warto zwrócić się o pomoc do adwokata. Przedstawi on możliwe rozwiązania, wytłumaczy w jaki sposób będzie przebiegało postępowanie. Zadba o to, aby wszystkie możliwe do rozliczenia roszczenia miały charakter kompleksowy.

Adwokat Michał Dmochowski | Zakres usług | Sprawy rodzinne > Podział majątku
Adwokat Michał Dmochowski | Zakres usług | Sprawy rodzinne > Podział majątku

Podział majątku wspólnego

Kwestia podziału majątku dorobkowego małżonków jest kolejnym etapem sporów sądowych przy okazji rozwodu. W sprawach o podział majątku przedmiotem sporu jest nie tylko skład i wartość majątku dorobkowego, ale również bardzo często nakłady dokonane z majątku osobistego na majątek wspólny, wydatki poniesione przez jednego z małżonków na majątek wspólny i wiele innych ważnych kwestii. W postępowaniu o podział majątku sąd rozstrzyga, w jaki sposób podzielić składniki majątku wspólnego oraz w jakim czasie ma nastąpić ewentualna spłata.

Tego rodzaju sprawy wymagają niejednokrotnie wiedzy z innych gałęzi prawa. Dlatego, aby cały ten proces przebiegł sprawnie i zakończył się bez zbędnych kosztów, warto zwrócić się o pomoc do adwokata. Przedstawi on możliwe rozwiązania, wytłumaczy w jaki sposób będzie przebiegało postępowanie. Zadba o to, aby wszystkie możliwe do rozliczenia roszczenia miały charakter kompleksowy.

Sprawy cywilne